Algemene Vergadering

Wat doet de algemene vergadering?
De belangrijkste zaken waar de algemene vergadering over beslist zijn de wijziging van de statuten, het benoemen en afzetten van de leden van de raad van bestuur, het goedkeuren en kwijten van de rekeningen en de begroting. Je vindt een volledig overzicht van de bevoegdheden in de statuten.

Elk jaar gaat er in de loop van het eerste semester een algemene vergadering door. Meestal is dit ergens in februari of maart. Normaliter verlopen deze volgens een vrij vaste agenda: eventuele ontslagen of aanvaardingen van leden van de algemene vergadering of de raad van bestuur, het overlopen van het werkingsverslag en het financieel verslag, kwijting van rekening en goedkeuren van de begroting.

Er kunnen indien nodig echter ook bijzondere algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur of wanneer 1/5de van de leden van de algemene vergadering hierom vraagt.

Hoe kan je lid worden van de algemene vergadering?
Hiervoor moet je een schriftelijke aanvraag richten naar het secretariaat van Juvenes ter attentie van de voorzitter. Vervolgens word je kanidatuur op de eerstkomende algemene vergadering gestemd. Om in de algemene vergadering te kunnen zetelen met je de helft + 1 van de ‘ja- stemmen’ van de aanwezige leden hebben.
Om lid te zijn moet je in België wonen, de statuten aannemen, meerderjarig zijn en je bijdrage betalen. Dit is 13 euro, voor studenten en werkzoekenden bedraagt dit 7 euro. Wie deze bijdrage niet betaald wordt volgens de statuten geacht ontslagnemend te zijn. De voorzitters van de door de beheerraad erkende werkgroepen zijn automatisch lid.