Raad van Bestuur

Wat doet de raad van bestuur?

De raad van bestuur is bevoegd voor ‘alle daden van beheer en beschikking’. Een nogal oubollige term die wel een hele lading dekt. Concreet garandeert hij de continuïteit van de vzw en verzorgt men de dagelijkse werking van het jeugdcentrum.

Werking?

De raad van bestuur bestaat uit maximum 10 leden, gekozen voor een periode van vier jaar. Minimaal 1 maal per maand komt deze samen, in de praktijk is de eerste of tweede dinsdag van de maand in Juvenes.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze vier mensen vormen ‘het dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur kan samenkomen telkens wanneer de omstandigheden het vereisen. Dit kan zijn bij dringende omstandigheden, waarbij zij een tijdelijke beslissing nemen in afwachting van de eerstkomende raad van bestuur; of om de agenda te ontlasten.

Lid worden?

Om lid te kunnen worden van de raad van bestuur moet je in eerste instantie deel uitmaken van de algemene vergadering. Hier ook dezelfde procedure als bij de algemene vergadering: een schriftelijke kandidaatstelling en een stemming op de eerstkomende algemene vergadering.