Raad van Bestuur

Wat doet de raad van bestuur?

De raad van bestuur is bevoegd voor ‘alle daden van beheer en beschikking’. Een nogal oubollige term die wel een hele lading dekt. Concreet garandeert hij de continuïteit van de vzw en verzorgt men de dagelijkse werking van het jeugdcentrum.

Werking?

De raad van bestuur bestaat uit maximum 10 leden, gekozen voor een periode van vier jaar. Minimaal 1 maal per maand komt deze samen, in de praktijk is de eerste of tweede dinsdag van de maand in Juvenes.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze vier mensen vormen ‘het dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur kan samenkomen telkens wanneer de omstandigheden het vereisen. Dit kan zijn bij dringende omstandigheden, waarbij zij een tijdelijke beslissing nemen in afwachting van de eerstkomende raad van bestuur; of om de agenda te ontlasten.

Lid worden?

Om lid te kunnen worden van de raad van bestuur moet je in eerste instantie deel uitmaken van de algemene vergadering. Hier ook dezelfde procedure als bij de algemene vergadering: een schriftelijke kandidaatstelling en een stemming op de eerstkomende algemene vergadering.

Huidige leden:

Nele Van der Haegen: Voorzitter

nele

 

 

 

 

 

 

 

Hans De Backer: Ondervoorzitter

hans

 

 

 

 

 

 

Alexander Zaman: Penningmeester

alex

 

Vincent De Donder: secretaris

 

Luc De Koning

luc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart Moens

bart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert Van Damme

bert

 

 

 

 

 

 

 

John Dubuisson

john

 

 

 

 

 

 

 

 

Liesbeth Steeman

liesbeth

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilie De Kegel

emilie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recente leden:

Maarten Raemdonck, Lynn Van Kerckhove, Lien De Waele, Jarich Van Wesemael, Saskia De Block, Tiny De Waele, Charlotte De Mets, Miranda van Eetvelde, Peter De Waele, Jan Matthys, Pieter Van Acker, Liesbeth Christiaens, Joris Vereecken, …

Wij danken deze ex-beheerraadsleden van harte voor hun jarenlange inzet!