VZW Juvenes

Korte historiek

Het ontstaan, de geschiedenis en de werking van Juvenes tot 1991 vind je uitgebreid terug in het boek ’25 jaar Juvenes’. Voor meer info hierover kan je terecht bij Jonas, Matthias, Betty of de leden van de raad van bestuur. Toch al even een voorproefje:
Juvenes is gestart als ‘jeugdclub’ in de periode van 1965-1966. De eerste locatie was in De Zeven. De werking van destijds werd hoofdzakelijk gestructureerd in hobbyclubs, zoals bijvoorbeeld de dansclub, de ping-pong club en…de bijbelclub. Begin jaren ’70 begon men uit te kijken naar een nieuwe locatie. Het is ook in deze periode dat men van ‘een club’ overschakelde naar een volwaardige VZW structuur met een algemene vergadering en ‘beheerders’. Na De Zeven is Juvenes respectievelijk gehuisvest geweest op de Markt en in de Roskotstraat om dan in te trekken waar we nu nog steeds zijn, in de Kloosterstraat.

Structuur

Juvenes is een VZW, een ‘vereniging zonder winstoogmerk’. VZW’s hebben een heel specifieke structuur: een algemene vergadering en een raad van bestuur. Een VZW heeft ook statuten.  Wil je meer uitleg over de algemene vergadering en de raad van bestuur, klik dan op de respectievelijke links onder ‘werkgroepen’.

De verschillende werkgroepen…

Ook hier vind je meer uitleg door onder ‘werkgroepen’ op de respectievelijke namen te klikken. De voorzitters van de werkgroepen zijn verenigd in ‘S.T.E.L.L.A’.  Om een goede doorstroming van informatie te verzekeren komen ze samen voor de beheerraadsvergadering. Op S.T.E.L.L.A is ook minstens Jonas of Matthias aanwezig.

Wetgeving

Juvenes is als vzw en als jeugdcentrum gehouden aan bepaalde wetten en regelgeving.
Zoals:

  • VZW-wetgeving
  • wetgeving omtrent roken op openbare plaatsen
  • brandveiligheid
  • openbare dronkenschap
  • alles ivm personeelswetgeving
  • drugwetgeving
  • SABAM
  • geluidsoverlast